Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
     
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Regulamin

 

Regulamin szkolenia

(dla kursantów i modelek )

 

 

§1 Strony 

Szkolenia prowadzone sa na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Organizatorem (zwanym w dalszej części „Organizatorem”) szkoleń makijażu permanentnego jest FashionBrows Aleksandra Wąsik z siedziba w Kielcach (25-510) przy ul.Piotrkowska 31/4 NIP. 959-166-85-03 , REGON 260432979 działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); Kursantem dalej (,,kursant „) jest każda osoba fizyczna lub podmiot prawny ,która zaakceptowała Regulamin oraz bierze udział w szkoleniu w charakterze kursantki  Uczestnik  dalej (,,modelka,,) osoba fizyczna biorąca udział w szkoleni w charakterze modelki ;

§2 Organizator   

Organizatorem szkolenia jest FashionBrows Wąsik z siedziba w Kielcach (25-510) przy ul.Piotrkowska 31/4  NIP. 959-166-85-03 , REGON 260432979 działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); Organizator jest zobowiązany do szkolenia  kursanta  indywidualnie lub w grupie ; Organizator jest zobowiązany do czuwania i bacznej obserwacji kursantki wykonującej zabieg na modelce  Organizator jest zobowiązany do udzielania rad i rozwiązywania problemów dotyczących doboru koloru,  techniki pracy kursantom; Organizator ma prawo zakończyć szkolenie w dowolnym momencie gdy uzna ze kursant  nie odpowiednio pracuje na skórze  modelki  ;

§3 Kursanci

Kursantem szkolenia może zostać każda osoba fizyczna lub podmiot prawny która zgłosi chęć uczestnictwa w szkoleniu i wpłaci zadatek ( bezzwrotny ) na numer konta podany na stronie internetowej www.fashiobrows.eu Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia kursanta ze szkolenia w dowolnym momencie i bez tłumaczenia przyczyny usunięcia kursanta ; Kursant ma prawo zrezygnować ze szkolenia w dowolnym momencie; Kursant jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej opłaty za szkolenie w pierwszym dniu szkolenia w dowolnej formie płatności ( gotówka , karta,pay pal, wpłata na konto ); Kursant zobowiązany jest do rzetelnej pracy w trakcie szkolenia i zachowania wszelkich zasad które ustala z organizatorem ; Kursant ma prawo do nagrywania filmów i robienia zdjęć tylko na własny użytek ; Kursant nie ma prawa do rozpowszechniania materiałów szkoleniowych oraz filmów które zostały nagrane podczas szkolenia ; Kursant zobowiązany jest do zachowania jednolitego koloru ubioru w tarakcie szkolenia (biel lub czerń ) ; Podczas szkolenia kursant zachowuje szczególna ostrożność i higienę w miejscu pracy ; Kursant zobowiązany jest do dbania o dobro swojej modelki ; Kursant zobowiązany jest do szczegółowego zbadania wzroku przed szkoleniem , jeżeli organizator stwierdzi ze kursant nie dowidzi ma prawo do przerwania  szkolenia istnieje możliwość dodatkowego dnia w szczególnych przypadkach gdy badanie się odbyło jest zaświadczenie lekarskie a nadal kursant ma problem ze wzrokiem ;

§4. Modelka

Modelka może być osoba fizyczna w dowolnym wieku która zaakceptowała regulamin oraz wypełniła świadoma zgodę na zabieg i kartę medyczna ; Uczestnictwo jest dobrowolne i płatne 200 zł za każda wykonana okolice; Każda modelka bierze udział w szkoleniu na własna odpowiedzialność w szczególności organizator ani kursanci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie bądź mieniu powstałe podczas szkolenia ; Ani organizator szkolenia ani kursanci nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia ; Każdy uczestnik może w dobrowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w szkoleniu ; Nad całym zabiegiem czuwa organizator pomaga w pracy kursantce Zapewnia tez bezpłatna korektę która odbywa się w firmie Fashion Brows. ul. Piotrkowska 31/4 25-510 Kielce Num.telefonu 724385057 zabieg wykonywany jest przez pracowników firmy ; Modelka zobowiązana jest przybyć na korektę nie później niż 6 tygodni od zabiegu jeżeli będzie ona potrzebna ma obowiązek telefonicznej rezerwacji terminu ; Po tym terminie każda korekta będzie dodatkowo płatna; Modelka jest świadoma ze zabieg będzie wykonywany przez kursantki ale istnieje możliwość płatnej korekty gdyby zabieg się nie powiódł ; Modelka nie ma możliwości ubiegania się o zwrot gotówki gdyż jest to opłata związana tylko i wyłącznie z kosztem materiałowym ; Modelki są proszone o zachowanie spokoju podczas szkolenia i w okresie do 4 tygodni od pierwszego zabiegu kolor, kształt , w tym czasie będą ulegac zmianie a przybliżony efekt końcowy będzie widoczny po minimum 4 tygodniach ;

§5.Regulamin

Organizator akcji jest uprawniony do dokonania zmian regulaminu; Treść regulaminu, wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępna w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej;

§ 6.Postanowienia końcowe

Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane ostatecznie przez organizatora akcji;