Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
     
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

REGULAMIN NATURALNIE PIĘKNI

Regulamin Naturalnie Piękni

Regulamin akcji charytatywnej ,, Naturalnie Piękni"

 1. Akcja prowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie akcji charytatywnej "Naturalnie Piękni
 2. Organizatorem (zwanym w dalszej części "Organizatorem") akcji charytatywnej pod nazwa " Naturalnie Piękni" (zwanej w dalszej części "Akcja") jest FashionBrows Wąsik z siedziba w Kielcach (25-510) przy ul.Piotrkowska 31/4

NIP. 959-166-85-03 , REGON 260432979 działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 1. Wspierający Akcje jest każda osoba fizyczna lub podmiot prawny ,która zaakceptowała Regulamin oraz zaoferuje bezpłatna pomoc przy tworzeniu akcji "Naturalnie Piekni " ( graficy , fotografowie , media , )
 2. Partnerem akcji  (dalej "Partnerzy") jest każda osoba fizyczna lub podmiot prawny ,która zaakceptowała Regulamin oraz zaoferuje usługę makijażu permanentnego ( Permanentna stylizacja brwi , powiek , czerwieni wargowej oraz pigmentacja brodawki sutkowej ) Uczestnikom (dalej "Uczestnicy ") w czasie określonym w niniejszym Regulaminie  ;
 3. Uczestnik  osoba fizyczna biorąca udział w Akcji "Naturalnie Piękni

                          2 Organizator

 1. Organizatorem (zwanym w dalszej części "Organizatorem") akcji charytatywnej pod nazwa " Naturalnie Piękni" (zwanej w dalszej części "Akcja") jest FashionBrows Wąsik z siedziba w Kielcach (25-510) przy ul.Piotrkowska 31/4

       NIP. 959-166-85-03 , REGON 260432979 działająca na podstawie wpisu do

       Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

 1. Organizator jest zobowiązany do wykonania grafik promujących akcje dla każdego partnera indywidualnie
 2. Organizator jest zobowiązany do prowadzenia kampanii promującej akcje w mediach społecznościowych ,prasie itp..;
 3. Organizator jest zobowiązany do udzielania rad i rozwiązywania problemów dotyczących doboru koloru,  techniki pracy  partnerom
 4. Organizator raz w roku będzie organizował zjazd partnerów ( dodatkowo płatny ) którzy chcą wymienić się doświadczeniami i maja chęć skorzystać warsztatów tematycznych ( obecność nie jest obowiązkowa koszty będą obejmować tylko zakwaterowanie i wynajem sali oraz catering , warsztaty organizator będzie prowadził bezpłatnie )
 5. Organizator będzie wybierał partnerów którzy się będą szczególnie wyróżniać na tle innych partnerów i nagradzał ( organizator zastrzega sobie wybór nagrody która nie może być wymieniona na gotówkę ) ;
 6. Organizator ma prawo zakończyć akcje w dowolnym momencie ;
 7. Organizator ma prawo oddać akcje i wybrać nowego organizatora;

    3 Partnerzy

 1. Partnerem akcji może zostać każda osoba fizyczna lub podmiot prawny  która zgłosi chęć pomocy uczestnikom akcji i zaakceptuje regulamin akcji "Naturalnie Piękni ";
 2. Partnerów na podstawie przedstawionych prac w formie fotografii wybiera organizator ;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia partnera z akcji w dowolnym momencie i bez tłumaczenia przyczyny usunięcia partnera z akcji ;
 4. Partner zobowiązuje się do regularnego przesyłania efektów swojej pracy w formie zdjęć które będą publikowane na oficjalnej stronie akcji "Naturalnie Piękni" na Facebooku oraz oficjalnej stronie organizatora www.fashionbrows.eu ;
 5. Dane partnera zostaną umieszczone na oficjalnej stronie akcji "Naturalnie Piękni" na Facebooku oraz oficjalnej stronie organizatora www.fashionbrows.eu ;
 6. Partner zobowiązany jest do świadczenia darmowych usług uczestnikom akcji
 7. Partner ma prawo odmówić zabiegu bez podawania przyczyny odmowy ;
 8. Partner jest zobowiązany do promocji akcji w mediach społecznościowych na swoich profilach firmowych ;
 9. Partner ma prawo wyboru jaka ilość zabiegów chce przeprowadzić w ramach akcji i jest zobowiązany przedstawić plan pracy organizatorowi ;
 10. Partner ma prawo do rezygnacji z akcji w dowolnym momencie bez podanie przyczyn ;
 11. Partner zobowiązany jest do przesłania danych firmy loga i zdjęci osoby która będzie wykonywała zabiegi
 12. Partner ma prawo do używania loga i grafik akcji
 1.   Uczestnik
 1. Uczestnikiem akcji może być osoba fizyczna w wieku do 50 roku życia która zaakceptowała regulamin oraz dysponuje zaświadczeniem lekarskim w którym lekarz prowadzący zaświadcza ze uczestnik akcji stracił włosy w wyniku choroby ( łysienie plackowate,  lub w skutek chemioterapii ) i nie posiada włosów w okolicy brwi  lub rzęs w danym momencie;
 2. Uczestnikiem akcji może być osoba fizyczna w wieku do 50 roku życia która zaakceptowała regulamin oraz dysponuje zaświadczeniem lekarskim w którym lekarz prowadzący zaświadcza ze uczestnik akcji jest po mastektomii piersi i wymaga rekonstrukcji brodawki sutkowej ;
 3. Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne
 4. Każdy uczestnik bierze udział w akcji na własna odpowiedzialność w szczególności organizator ani partnerzy akcji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie powstałe w związku z udziałem uczestnika w akcji
 5. Ani organizator akcji , ani partnerzy akcji nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia ;
 6. Każdy uczestnik może w dobrowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w akcji;
 1. Zasady akcji
 1. Celem akcji jest :
 • Udzielanie wsparcia uczestnikom akcji którzy w trakcie trwania choroby utracili włosy
 • Promowanie akcji "Naturalnie Piękni "
 • Budowanie solidarności pomiędzy partnerami akcji
 • Poprawa samopoczucia i wyglądu uczestników akcji
 1. Czas trwania akcji
 1. Akcja będzie trwać do 01.01.2018 roku lub do czasu w którym partnerzy będą oferować swoją pomoc
 2. Organizator ma prawo przedłużać akcje dowolna ilość razy
 1. Regulamin
 1. Organizator akcji jest uprawniony do dokonania zmian regulaminu w czasie trwania akcji . Zmiany są skuteczne z momentem opublikowana ich na stronie internetowej organizatora ;
 2. Treść regulaminu, wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępna w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej;
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane ostatecznie przez organizatora akcji;